Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!

Дистанційне навчання

Date: 6 листопада 2022 о 18:25, Refreshed 6 листопада 2022 о 19:41

ПОЛОЖЕННЯ
про дистанційне навчання

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні засади організації та запровадження дистанційного навчання.

1.2. Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

1.3. Це Положення поширюється на дистанційне навчання у:

 • загальноосвітніх навчальних закладах (далі - ЗНЗ);
 • професійно-технічних навчальних закладах (далі - ПТНЗ);
 • вищих навчальних закладах (далі - ВНЗ);
 • закладах післядипломної освіти або структурних підрозділах вищих навчальних закладів, наукових і освітньо-наукових установ, що здійснюють післядипломну освіту (далі - ЗПО).

1.4. Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян до вступу у навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищення кваліфікації працівників.

1.5. Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей.

1.6. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях:

 • асинхронний режим - взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо;
 • веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), у тому числі дистанційні курси, - систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів;
 • веб-середовище дистанційного навчання - системно організована сукупність веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), програмного забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням;
 • дистанційна форма навчання - форма організації навчального процесу у закладах освіти (ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ, ЗНЗ), яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень;
 • інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання - технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету;
 • психолого-педагогічні технології дистанційного навчання - система засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості;
 • синхронний режим - взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо);
 • система управління веб-ресурсами навчальних дисциплін (програм) - програмне забезпечення для створення, збереження, накопичення та передачі веб-ресурсів, а також для забезпечення авторизованого доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів;
 • система управління дистанційним навчанням - програмне забезпечення, призначене для організації навчального процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або локальну мережу;
 • суб’єкти дистанційного навчання - особи, які навчаються (учень, вихованець, студент, слухач), та особи, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання (педагогічні та науково-педагогічні працівники, методисти тощо);
 • технології дистанційного навчання - комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у навчальних закладах та наукових установах.

ІІ. Реалізація дистанційного навчання

2.1. Дистанційне навчання реалізовується шляхом:

 • застосування дистанційної форми як окремої форми навчання;
 • використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.

2.2. Запровадження дистанційної форми навчання у ВНЗ, ЗПО можливе за погодженням з МОН України.

Дистанційна форма навчання у ЗНЗ, ПТНЗ запроваджується відповідно до рішення педагогічної ради, погодженого з органом управління освітою, у сфері управління якого перебуває відповідний навчальний заклад (далі - орган управління освітою) (для навчальних закладів комунальної та державної форми власності), та за наявності кадрового і системотехнічного забезпечення, визначеного ЗНЗ згідно з розділом V цього Положення.

(Пункт 2.2 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 761 від 14.07.2015)

2.3. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації (післядипломна освіта) кадрів за дистанційною формою навчання здійснюються у ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ за ліцензованими, акредитованими (атестованими) напрямами підготовки (спеціальностями).

2.4. Для організації дистанційного навчання ЗНЗ можуть створювати у своєму складі класи (групи) з дистанційною формою навчання за погодженням з органом управління освітою.

Дистанційне навчання організовується відповідно до робочих навчальних планів ЗНЗ, що затверджуються наказом керівника ЗНЗ за погодженням з органом управління освітою.

Дистанційне навчання організовується для учнів (вихованців), які:

 • з будь-яких причин (стан здоров’я, проживання за межею пішохідної доступності до ЗНЗ, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, воєнний конфлікт, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в ЗНЗ;
 • за результатами останнього річного оцінювання навчальних досягнень опанували програмовий матеріал відповідного класу на високому рівні (10, 11, 12 балів).

Зарахування (переведення) на дистанційну форму навчання здійснюється за письмовою заявою повнолітньої особи та/або батьків (одного із батьків) або законного представника неповнолітньої особи. Приймання відповідних заяв учнів (вихованців) випускних класів ЗНЗ закінчується до початку другого семестру навчання. Рішення щодо навчання учня (вихованця) за дистанційною формою приймається педагогічною радою та оформлюється наказом керівника ЗНЗ.

Рішення щодо продовження навчання учня (вихованця) за дистанційною формою розглядається педагогічною радою ЗНЗ щорічно під час переведення учня (вихованця) до наступного класу.

У випадку припинення (відсутності) причин (обставин), визначених абзацами третім – п’ятим цього пункту, учень (вихованець) згідно з рішенням педагогічної ради ЗНЗ припиняє навчання за дистанційною формою та згідно з власним рішенням (у разі досягнення повноліття) та/або рішенням батьків (одного із батьків) або законного представника і відповідно до законодавства може продовжити здобуття загальної середньої освіти за іншою формою навчання у цьому ж ЗНЗ або в іншому навчальному закладі системи загальної середньої освіти за місцем проживання.

(Пункт 2.4 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 761 від 14.07.2015)

2.5. Строк навчання студентів, слухачів, учнів за дистанційною формою встановлюється ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ і має бути не меншим, ніж за денною формою за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки та спеціальностями.

2.6. Кількість студентів, слухачів, учнів ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ, що навчаються за дистанційною формою, визначається відповідно до рішення вченої ради ВНЗ (ЗПО), педагогічної ради ПТНЗ в межах ліцензованого обсягу підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації) за заочною формою навчання та/або в межах ліцензованого обсягу підготовки до вступу у вищий навчальний заклад, підготовки іноземців.

При цьому норматив чисельності студентів та слухачів, що навчаються у ВНЗ, ЗПО за дистанційною формою, повинен становити не менше одного викладача на вісімнадцять студентів (слухачів).

(Пункт 2.6 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 660 від 01.06.2013)

2.7. Веб-ресурси, що використовуються у ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ для забезпечення навчального процесу за дистанційною формою навчання, мають проходити процедуру перевірки у даному ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ. Перевірка веб-ресурсів здійснюється цим навчальним закладом.

(Пункт 2.7 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 761 від 14.07.2015)

2.8. Для впровадження навчання за дистанційною формою навчальні заклади можуть створювати центри дистанційного навчання як їх відокремлені структурні підрозділи.

2.9. Технології дистанційного навчання під час організації та забезпечення денної, вечірньої, заочної, індивідуальної та екстернатної форм навчання можуть використовуватись у ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ, ЗНЗ за наявності у них відповідного кадрового та системотехнічного забезпечення.

2.10. Рішення щодо використання технологій дистанційного навчання у навчальному процесі ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО приймається вченою (педагогічною) радою навчального закладу.

ІІІ. Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання

3.1. Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: самостійна робота; навчальні заняття; практична підготовка (у ВНЗ); професійно-практична підготовка (у ПТНЗ); контрольні заходи.

(Пункт 3.1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 761 від 14.07.2015)

3.2. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: лекція, семінар, урок, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші.

(Пункт 3.2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 761 від 14.07.2015)

3.3. Лекція, консультація, семінар, урок проводяться зі студентами (учнями, слухачами) дистанційно у синхронному або асинхронному режимі відповідно до навчального плану.

(Пункт 3.3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 761 від 14.07.2015)

3.4. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі.

3.5. Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних (контрольних) робіт, відбувається дистанційно в асинхронному режимі. Окремі практичні завдання можуть виконуватись у синхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

3.6. Лабораторне заняття проводиться очно у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях або дистанційно з використанням відповідних віртуальних тренажерів і лабораторій.

3.7. До інших видів навчальних занять при здійсненні навчального процесу можуть відноситись ділові ігри, виконання проектів у групах тощо. Ці види навчальних занять можуть проводитись очно або дистанційно у синхронному або асинхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

3.8. Практична підготовка студентів (учнів, слухачів), які навчаються за дистанційною формою навчання, проводиться за окремо затвердженою навчальним закладом програмою.

3.9. Контрольні заходи з навчальної дисципліни (предмета) при здійсненні підготовки фахівців за дистанційною формою навчання у ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО включають проміжний (тематичний, модульний), підсумковий та інші визначені ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО контролі знань, умінь та навичок, набутих студентом, учнем (вихованцем), слухачем у процесі навчання.

Усі контрольні заходи у ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО можуть здійснюватись відповідно до рішення навчального закладу дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відеоконференц-зв’язку за умови забезпечення аутентифікації того, хто навчається, або очно.

3.10. Державна атестація при підготовці фахівців за дистанційною формою навчання здійснюється згідно з статтею 7 Закону України "Про вищу освіту".

3.11. Державна кваліфікаційна атестація при підготовці кваліфікованих робітничих кадрів за дистанційною формою навчання здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти України від 31 грудня 1998 року № 201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 1999 року за № 124/3417.

3.12. Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602.

(Пункт 3.12 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 761 від 14.07.2015)

ІV. Особливості організації навчального (навчально-виховного) процесу з використанням технологій дистанційного навчання

4.1. У ЗНЗ використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване насамперед на такі категорії учнів (вихованців):

 • особи з особливими потребами;
 • обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або прискорено опанувати навчальні програми;
 • особи, які проживають у географічно віддалених і важкодоступних до ЗНЗ населених пунктах;
 • учні вечірніх шкіл, які за умовами праці перебувають тривалий час за межами населеного пункту, де розташований ЗНЗ, та учні, які за сімейними обставинами (декретна відпустка тощо) не можуть систематично відвідувати школу;
 • особи, які бажають отримати додаткові знання паралельно з навчанням у школі;
 • особи, які готуються до вступу до ВНЗ;
 • громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном.

4.2. Технології дистанційного навчання можуть використовуватись ЗНЗ при проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину; вивченні додаткових (факультативних) предметів; навчанні учнів під час хвороби; виконанні науково-дослідницьких робіт у Малій академії наук України; участі у дистанційних олімпіадах, конкурсах; отриманні консультацій тощо.

4.3. Перелік предметів чи тем навчальних програм, видів навчальних занять, які здійснюються за технологіями дистанційного навчання, визначаються ЗНЗ за погодженням із законними представниками учня (вихованця).

4.4. У ПТНЗ технології дистанційного навчання можуть використовуватись при організації навчального процесу за програмами первинної професійної підготовки, перепідготовки або підвищення робітничої кваліфікації, а також за навчальними програмами з навчальних предметів та професійно-теоретичної підготовки.

4.5. Професійно-практична підготовка здійснюється за дистанційною формою та/або очно у вигляді виробничого навчання, виробничої, переддипломної (передвипускної) практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, на полігонах, тренажерах, автодромах, трактородромах, у навчально-виробничих підрозділах, навчальних господарствах, а також на робочих місцях на виробництві та в сфері послуг або із використанням технологій дистанційного навчання за наявності відповідних веб-ресурсів і можливостей доступу до них.

4.6. Навчання осіб із особливими потребами (у тому числі з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, психічними розладами) передбачає залучення додаткових технологій дистанційного навчання при здійсненні всіх видів підготовки, включаючи професійно-практичну, з урахуванням особливостей розвитку учнів (вихованців).

4.7. У ВНЗ (ЗПО) при організації навчального процесу за будь-якою формою навчання технології дистанційного навчання можуть використовуватись для методичного та дидактичного забезпечення самостійної роботи, контрольних заходів, а також при здійсненні навчальних занять.

V. Забезпечення дистанційного навчання

5.1. Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає:

 • методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення та використання педагогічно-психологічних та інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання;
 • критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання;
 • змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів (дистанційних курсів) навчального плану/навчальної програми підготовки.

5.2. Педагогічні, науково-педагогічні працівники та методисти навчальних закладів, в яких організована дистанційна форма навчання, повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо організації та володіння технологіями дистанційного навчання (не рідше одного разу на 5 років та обсягом не менше 108 академічних годин). Кваліфікація працівників, які підвищували свою кваліфікацію, має бути підтверджена документом про підвищення кваліфікації за тематикою дистанційного навчання.

5.3. Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає:

апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному і асинхронному режимах;

інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального процесу у синхронному та асинхронному режимах;

програмне забезпечення загального та спеціального призначення (у тому числі для осіб з особливими потребами), яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами;

веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для забезпечення дистанційного навчання, можуть містити:

 • методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо;
 • документи планування навчального процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять);
 • відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;
 • мультимедійні лекційні матеріали;
 • термінологічні словники;
 • практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання;
 • пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем;
 • ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання;
 • електронні бібліотеки чи посилання на них;
 • бібліографії;
 • дистанційний курс, що об’єднує зазначені вище веб-ресурси навчальної дисципліни (програми) єдиним педагогічним сценарієм;
 • інші ресурси навчального призначення.

Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для забезпечення дистанційного навчання, визначається навчальним закладом залежно від профілю навчальної дисципліни.

Для забезпечення дистанційного навчання учнів, вихованців, студентів, слухачів навчальний заклад може створювати власні веб-ресурси або використовувати інші веб-ресурси, що підлягають перевірці у цьому навчальному закладі.

Директор департаменту вищої освіти                  Ю.М. Коровайченко

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Євгенія Бачинська,

проректор Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук, доцент;

Алла Борбіт,

завідувач відділу дистанційної освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»;

Інна Маніленко,

методист відділу управління закладами освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»

У 2022/2023 навчальному році питання належної організації освітнього процесу за дистанційною формою, зокрема, у сфері загальної середньої освіти,  залишаються актуальним серед сучасних освітніх викликів, спричинених введенням 24.02.2022 воєнного стану в Україні та продовженням до 31.12.2022 дії карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19).

Нормативне забезпечення

Організація дистанційного навчання у сфері загальної середньої освіти регулюється:

 • Законом України «Про освіту»;
 • Законом України «Про повну загальну середню освіту»;
 • Законом України від 28 квітня 2022 року № 7325 «Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану»;
 • Указом Президента України від 16 березня 2022 року № 143 «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України»;
 •  постановою Головного державного санітарного лікаря України від 06 вересня 2021 року № 10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)»;
 •  наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115 «Деякі питання організації дистанційного навчання»;
 •  наказом Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 2012 року № 1060 «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси»;
 •  наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 року № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»;
 •  наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»;
 •  листом Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2022 року № 1/9530-22 «Щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти».

Дистанційне навчання – це організація освітнього процесу (за дистанційною формою здобуття освіти або способом використання технологій дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти) в умовах віддаленості один від одного його учасників та їх, як звично, опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій.

Організація дистанційного навчання в закладі загальної середньої освіти має забезпечити можливість здобувачів освіти реалізувати право на якісну та доступну освіту відповідно до їхніх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду незалежно від віку, місця проживання чи перебування, стану здоров’я, інвалідності, соціального і майнового стану, інших ознак і обставин, зокрема й тих, які об'єктивно унеможливлюють відвідування закладів освіти.

Системотехнічне забезпечення

Організація дистанційного навчання ґрунтується на використанні й поєднанні специфічних освітніх технологій і технічних засобів зв’язку із сучасними методиками навчання, на передаванні інформації. Питання належної організації дистанційного навчання потребують відповідного системотехнічного забезпечення закладу загальної середньої освіти (далі –заклад).

Ці та інші функції, відповідно до пункту 3 статті 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», покладено на засновника закладу, де зазначено, що він «зобов’язаний забезпечити утримання та розвиток заснованого ним закладу освіти, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо».

Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання в закладі поєднує:

апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференцзв’язку тощо), що забезпечують розроблення, накопичення та ефективне використання електронних освітніх ресурсів, управління освітнім процесом та навчальну взаємодію між суб’єктами дистанційного навчання в синхронному та асинхронному режимах;

інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає суб’єктам дистанційного навчання цілодобовий доступ до електронних освітніх ресурсів для реалізації освітнього процесу в синхронному та асинхронному режимах. Підключення до мережі Інтернет рекомендовано зі швидкістю не менше 100 Мбіт/с із використанням оптоволоконних технологій;

програмне забезпечення загального та спеціального призначення (зокрема й для осіб з особливими потребами), яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами;

технічна/сервісна підтримка для забезпечення безперервної роботи платформи дистанційного навчання, що надається фахівцями у сфері цифрових технологій;

електронні освітні ресурси з навчальних предметів (інтегрованих курсів),  необхідні для забезпечення дистанційного навчання. Види електронних освітніх ресурсів, вимоги до них, порядок їх розроблення та впровадження визначається відповідно до Положення про електронні освітні ресурси, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01 жовтня 2012 року № 1060 (зі змінами).

Навчально-методичне забезпечення

Для ефективної організації дистанційного навчання рекомендовано використовувати такі платформи дистанційного навчання: Microsoft Teams, Google Workspace for Education, Moodle, Edmodo, Мій клас, Classdojo, електронний журнал, щоденник тощо. Ці сервіси мають можливість відстежувати результати роботи учасників освітнього процесу (учителів, учнів), спостерігати за наповненням та проведенням дистанційних занять, зберігати роботи учнів та фіксувати результати навчання.

Moodle (https://moodle.org/) – це безкоштовна, відкрита навчальна платформа, призначена для створення персоналізованого освітнього середовища. Платформу можна розгорнути на власному вебсервері. З-поміж різних варіантів розміщення Moodle-сайту можна виділити ресурс Gnomio (https://www.gnomio.com), який дозволяє створити власний сайт з готовими налаштуваннями. Система має простий та ефективний web-інтерфейс, дизайн має модульну структуру і легко модифікується, підтримуються різні структури курсів: «календарна», «форум», «тематична». Кожен курс може бути додатково захищений за допомогою кодового слова. Наявний багатий набір модулів-складових для курсів: чат, опитування, форум, глосарій, робочий зошит, урок, тест, анкета, вікі, семінар, ресурс (у вигляді тексту, вебсторінки, каталогу). Усі оцінки сформовано у сторінку журналу (або у вигляді файлу), доступний повний звіт щодо роботи користувача в системі, можливе налаштування e-mail (розсилки новин, форумів, оцінок і коментарів учителів). Однак, на відміну від Google Classroom, ця платформа потребує більш серйозного підходу і більш глибокого вивчення інструментів роботи. Добре, коли увесь заклад буде працювати в середовищі Moodle. Якщо вчитель самостійно організовує роботу з класом, то можна вибрати програму простішу.

Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/uk-ua/education/products/teams) – це хмарний сервіс, що поєднує найзручніші сучасні інструменти для роботи, а саме: можливість якісного відеозв’язку для проведення онлайн-занять, нарад, спільної роботи з документами в реальному часі, створення інтерактивних звітів, опитувальників, доступу до персонального сховища обсягом 5000 Гб, відкриває унікальні можливості для творчої співпраці з будь-якого пристрою.

Google Workspace for Education – це пакет спеціалізованого хмарного програмного забезпечення, інструментів для спільної роботи та дистанційного навчання від компанії Google. Основна складова пакету – система управління навчанням Google Classroom.

Якщо ж у закладі немає єдиної платформи дистанційного навчання або відсутнє середовище G Suite for Education, можна запропонувати вчителям, які працюють у 7-11 класах, для організації освітнього процесу використовувати платформу Google Classroom. Учителю та учням для роботи на цій платформі потрібно мати облікові записи в поштовому сервісі Gmail, що дітям дозволено з 13 років.

Google Classroom (https://classroom.google.com) – сервіс, що пов’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, Google Meet, дозволяє організувати онлайн-навчання, використовуючи відео-, текстову та графічну інформацію. Учитель має змогу проводити тестування, контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання, коментувати й організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі реального часу. Основним елементом Google Classroom є групи. Функціонально групи структурою нагадують форуми, оскільки вони дозволяють користувачам легко відправляти повідомлення іншим користувачам. Завдяки сервісу для спілкування Google Meet учні та вчитель мають змогу вести онлайн-бесіди в режимі реального часу з комп’ютера або мобільного пристрою, учні / учениці класу можуть показувати свої екрани, дивитися і працювати разом. Така трансляція автоматично публікуватиметься на YouTube-каналі. Також платформа дозволяє за допомогою Google-форм збирати відповіді учнів і потім проводити автоматичне оцінювання результатів тестування.

Заклади загальної середньої освіти, що розгорнули середовище G Suite for Education або платформу дистанційного навчання Moodle (або подібні Classdojo, Мій клас тощо), можуть забезпечити роботу всіх учасників освітнього процесу в цьому середовищі. Учням не потрібно додатково реєструватися в інших системах і сервісах. Однією з переваг використання систем дистанційного навчання в освітньому процесі є автоматичне створення журналу оцінок та інформування про появу нових завдань і термінів їх виконання.

Для учнів 1-6 класів, які ще не мають можливості створити власні поштові облікові записи, доцільно застосовувати такий онлайн-ресурс, як віртуальні дошки Padlet (https://padlet.com/), Linoit (http://linoit.com/) тощо. Для кожного класу краще створювати по одній дошці. Наприклад, класний керівник створює онлайн-дошку для свого класу за шаблоном «Полиця», де кожний окремий стовпчик має назву навчального предмета (українська мова, математика, англійська мова та інші), і надає доступ до редагування всім учителям, які викладають у цьому класі, можливість залишати коментарі глядачам. Кожен учитель розміщує в окремих постах навчальний матеріал у відповідному стовпчику. Для зручності орієнтування учнів на віртуальній дошці можна починати кожний пост у стовпчику із зазначення дати й теми уроку. Онлайн-дошки можна використовувати для проєктної роботи, індивідуальних завдань або як інструмент донесення та зборирання інформації від всіх учнів в одному місці.

Електронні журнали, електронний щоденник «Нові Знання», Human,
E-school, Prosvita мають модуль «Дистанційне навчання», що дозволяє організувати дистанційне та змішане навчання.

Human (https://www.human.ua/) забезпечує комплексну цифровізацію освітніх закладів завдяки консолідації інструментів для організації освітнього процесу, комунікації та аналітики в єдиній системі. Як результат, заклад отримує інструменти для очної та дистанційної форми навчання, а також прозору статистику освітнього процесу.

Для налагодження комунікації учасників освітнього процесу, оперативного інформування щодо динамічних змін тощо можливе також використання сайту закладу (повідомлення можуть бути публічними, а також повідомлення, доступ до яких є обмеженим – лише для учнів та батьків). У комунікації обов’язковим є забезпечення зворотного зв’язку між учасниками освітнього процесу.

Зворотний зв’язок з учасниками освітнього процесу заклад може здійснювати засобами соціальних мереж.

Сервіс Нові знання (https://nz.ua/) є однією зі складових Всеукраїнського проєкту «КУРС: Освіта», синхронізується з «Курс школа», повністю використовує наявну базу даних учителів, учнів, батьків, приміщень. Передбачене подання електронної заяви до 1 класу з подальшим автоматичним зарахуванням та формуванням наказів, автоматично створюється розклад уроків, вноситься заміна вчителів, відкрито цілодобовий доступ для адміністрації, учителів, учнів та батьків.

E-school (https://e-schools.info/) призначений для оброблення й надання в зручному електронному вигляді інформації про успішність учнів. Сервіс забезпечує можливість вчителям розміщати навчальні матеріали, учням – виконані завдання, проводити тестування. Є можливість індивідуально налаштовувати сервіс для роботи. Сервір має демоверсію для ознайомлення. Використовуючи можливості електронного журналу, заклад освіти отримує потужний інструмент для автоматизації освітнього процесу.

Prosvita (https://prosvita.net/) дозволяє вчителям наповнювати онлайн-курс навчальними матеріалами з доступом для учнів за допомогою програмних інструментів для спільного онлайн-навчання. Можливості платформи: онлайн- трансляції, електронний щоденник, онлайн-бібліотека, тестування, онлайн- курси, аналітика, моніторинг освітнього процесу, освітні онлайн-ігри, конструктор опитувань та форми зворотного зв’язку.

Використання соціальних мереж / месенджерів. Учитель створює групу в соціальній мережі / месенджері (Facebook, Viber, Telegram тощо) з обмеженим доступом, розміщує навчальні матеріали та/або посилання на навчальні онлайн-ресурси, завдання. Також у групі можна проводити опитування учасників.

Використовуючи засоби електронної пошти, учитель надсилає учням на їх електронні скриньки навчальні матеріали та/або покликання на навчальні онлайн-ресурси, завдання; учні опрацьовують самостійно матеріали та виконують завдання; виконані завдання надсилають на електронну скриньку вчителю.

В умовах дистанційного навчання актуальним є проведення онлайн-занять, вебінарів, конференцій, нарад, батьківських зборів, індивідуальних консультації. Організувати онлайн-уроки можна за допомогою різних сервісів Google Meet та програм Zoom, Skype, Viber, Cisco Webex, що забезпечує вчителеві потужний інструмент для мотивації і спілкування з учнями на відстані в безпечному середовищі. Zoom, Skype потребують установлення додатків на пристрій. Для роботи з Google Meet користувачі повинні мати облікові записи Google. Ці сервіси дають змогу викладачу поєднати мультимедійні ресурси (текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію) на єдиній платформі та в режимі реального часу обговорити й пояснити навчальний матеріал.

У Типовому положенні про дистанційне навчання визначено, що освітній процес за дистанційною формою здійснюється за такими формами: навчальні (у т. ч. практичні, лабораторні) та корекційно-розвиткові заняття, вебінари, онлайн-форуми та конференції, самостійна робота, дослідницька, пошукова, проєктна діяльність, навчальні ігри, консультації й інші форми організації освітнього процесу, визначені освітньою програмою закладу (навчальними програмами з окремих предметів (інтегрованих курсів).

Вебресурси навчальних предметів (програм), необхідні для забезпечення дистанційного навчання, можуть містити:

 •  методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо;
 •  документи планування освітнього процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять);
 •  відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;
 •  мультимедійні матеріали;
 •  термінологічні словники;
 •  практичні завдання з рекомендаціями щодо їх виконання;
 •  віртуальні лабораторні роботи з рекомендаціями щодо їх виконання;
 •  віртуальні тренажери із рекомендаціями щодо їх використання;
 •  пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем;
 •  ділові ігри з рекомендаціями щодо їх використання;
 •  електронні бібліотеки чи покликання на них;
 •  бібліографії;
 • І нші ресурси навчального призначення.

Для забезпечення дистанційного навчання здобувачів освіти заклад може створювати власні вебресурси або використовувати вебресурси з освітніх сайтів «На урок», «Всеосвіта», «Мій клас», Classtime, Сlass Dojo, LearningApps тощо за вибором педагогічних працівників.

Онлайн-тести можна створювати в Google-формах, а також на спеціалізованих платформах, до прикладу, «На урок», «Всеосвіта», «Мій клас», Classtime, Сlass Dojo Quizlet, Quizizz, Kahoot, LearningApps тощо за вибором учителя, ураховуючи можливості учнів. Завдання, підготовлені вчителем за допомогою електронних засобів, можуть містити інструмент для самооцінювання учнів в ігровій формі, що сприятиме підвищенню мотивації учнів до їх виконання.

Вимоги до навчальних матеріалів, що створюються та використовуються в межах застосування технологій дистанційного навчання, визначається чинним Положенням про електронні освітні ресурси.

Звертаємо увагу, що в організації дистанційного та змішаного навчання потрібно виважено обирати електронні освітні ресурси, ураховуючи їх дидактичну доцільність, фактологічну коректність змісту, відповідність навчальній програмі. Вибір цифрової платформи для використання в освітньому процесі заклад загальної середньої освіти здійснює самостійно з урахуванням технічних можливостей учителів та учнів. Організовуючи дистанційне навчання, педагоги можуть скористатися методичними рекомендаціям «Організація дистанційного навчання в школі».

За умов використання дистанційної / змішаної форм навчання посилюється значущість навчання щодо безпеки в інтернеті. Для формування безпечної поведінки учнів в інтернеті помічними ресурсами будуть посібники, розроблені / перекладені українською мовою за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні, а саме: «Онлайк» – друге оновлене видання навчально-методичного посібника «Керівництво із соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки підлітків в інтернеті», «Інтернет, який ми хочемо – посібник для учителів» (The Web We Want), «Інтернет, який ми хочемо – посібник для підлітків») The Web We Want).

Також рекомендуємо формувати в учнів мережевий етикет, спонукати дотримуватися правил спілкування та взаємодії в інтернеті, нести відповідальність за власні дії в мережевому просторі.

Заклад може організовувати освітній процес з упровадженням технологій дистанційного навчання за допомогою технічних засобів комунікації, доступних для учасників освітнього процесу. Проте, запроваджуючи дистанційне навчання, рекомендовано зважати не лише на наявність техніки й доступу до мережі "Інтернет" вчителів та учнів, а й на специфіку початкової, базової та профільної середньої освіти, адже рівень сформованості самостійної роботи учнів початкових класів нижчий, ніж школярів базової та профільної середньої освіти. Відповідно, організовувати роботу молодших школярів під час дистанційного навчання вдома потрібно за допомогою батьків, або осіб, що їх замінюють.

Отримання навчальних матеріалів, спілкування суб’єктів дистанційного навчання під час навчальних та корекційно-розвиткових занять, консультацій, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхронному (учасники взаємодіють із затримкою в часі, застосовуючи електронну пошту, форум, соціальні мережі, хмарні сервіси тощо) або асинхронному (учасники одночасно перебувають у системі дистанційного навчання та/або беруть участь у вебінарі, відеоконференції, семінарі, чаті тощо) режимах.

Типовим положенням рекомендовано здійснювати синхронне навчання в обсязі не менше 30%, проте відсоток синхронного навчання заклад визначає самостійно (але це не може складати 100%), що зазначається в Положенні про дистанційну форму здобуття освіти, затвердженому наказом закладу.

Зауважуємо, що режим (синхронний або асинхронний) проведення окремих навчальних занять педагогічні працівники визначають самостійно. У виборі режиму навчання, зазвичай, оптимальним є змішаний підхід, що може допомогти вчителю об’єднати переваги синхронного та асинхронного режимів, офлайн- та онлайн-навчання. У результаті учні дотримуватимуться звичного для них розкладу та не будуть перевантажені онлайн-присутністю.

Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі "Інтернет" або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо), заклад забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів (телефонний, поштовий зв’язок тощо).

Організація освітнього процесу в закладі має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію суб’єктів дистанційного навчання з використанням форм індивідуальної та колективної навчально-пізнавальної діяльності учнів, а також здійснення ними самоконтролю під час навчання.

Директор закладу може вимагати від педагогічних працівників підтвердження виконання ними освітньої програми (навчальних планів і навчальних програм) у спосіб, схвалений педагогічною радою закладу освіти. Заклад освіти має забезпечувати регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також надання їм підтримки в освітньому процесі (за потреби).

Організаційно-правове забезпечення

Статтею 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту» визначено, що керівник закладу здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню та іншу діяльність закладу освіти.

Головними завданнями директора закладу з питань належної організації роботи закладу в умовах дистанційного навчання є:

1) внесення змін до статуту закладу в частині інформації про дистанційну форму здобуття освіти як одну із можливих орієнтовно такого змісту:

«Повна загальна середня освіта в Закладі здобувається за очною (денною) формою. Також повна загальна середня освіта в Закладі може здобуватися за дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти)».

«З метою належної організації освітнього процесу в Закладі можуть формуватися класи та/або групи, зокрема й спеціальні, інклюзивні, з дистанційною, вечірньою формами здобуття освіти, з навчанням мовою корінного народу чи національної меншини України поряд із державною мовою»;

2) внесення змін до колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку в закладі в частині можливості запровадження дистанційної роботи із працівниками закладу орієнтовно такого змісту:

Колективний договір

«На працівників Закладу може поширюватися норма трудового законодавства щодо запровадження гнучкого режиму праці та дистанційної роботи».

«Роботодавець зобов’язаний забезпечувати оплату праці працівників Закладу за заміну будь-яких категорій тимчасово відсутніх працівників у повному розмірі за їхньою кваліфікацією, зокрема під час дистанційної роботи».

«Педагогічним працівникам гарантується збереження заробітної плати на період оголошеного карантину та здійснення освітнього процесу в дистанційному режимі, оплати праці за фактично виконаний ними обсяг навчального навантаження».

Правила ВТР

«Для працівників може встановлюватися гнучкий режим робочого часу та запроваджуватися дистанційна робота згідно норм Кодексу законів про працю України»;

3) створення, реєстрація та проведення (за підписами учнів і працівників закладу) інструктажів з питань охорони праці, навчання та безпеки життєдіяльності працівників та учнів закладу в умовах дистанційного навчання;

4) забезпечення обліку робочого часу та оплата праці педагогічних працівників, які організовують дистанційне навчання, відповідно до законодавства. Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюється в межах робочого часу педагогічних працівників (ведення табелів обліку робочого часу, журналу обліку замінених і пропущених уроків та створення відповідних наказів про оплату праці);

5) проведення інвентаризації матеріальних цінностей закладу, зокрема облік наявної комп’ютерної техніки та технічних засобів, що знаходяться на балансі закладу для роботи вчителів та навчання учнів (наказ про проведення інвентаризації у ______ році).

Організація освітнього процесу

Механізм забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти за дистанційною формою, а також упровадження технологій дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за різними формами в закладах освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, визначено наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115 «Деякі питання організації дистанційного навчання».

Зважаючи на особисту відповідальність директора закладу за забезпечення організації освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм, у спосіб, схвалений педагогічною радою закладу, під час дистанційного навчання, рекомендовано забезпечити:

 1. схвалення на засіданні педагогічної ради закладу, затвердження та введення в дію в закладі Положення про дистанційну форму здобуття освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ назва закладу

від __________ №____

СХВАЛЕНО

Протокол засідання педагогічної ради назва закладу

від __________ №____

Структура Положення про дистанційну форму здобуття освіти:

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ (як окремою формою здобуття освіти)

III. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

ІV. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (директор, педагогічні працівники, учні, батьки учнів) (рекомендовано)

V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (рекомендовано)

VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

2) включення механізму моніторингу та контролю якості дистанційного навчання до внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі, визначених у Положенні про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу;

3) внесення до освітньої програми закладу інформації про дистанційну форму здобуття освіти та відповідну онлайн-платформу, обрану закладом;

4) включення до річного плану роботи закладу заходів, пов’язаних з організацією та моніторингом організації дистанційного навчання;

5) затвердження розкладу навчальних занять з використанням технологій дистанційного навчання з дотриманням вимог пункту 8 розділу V Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ України від 25.09.2020 № 2205:

 • для учнів 1 класу – не більше 10 хвилин;
 • для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин;
 • для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин;
 • для учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин;
 • для учнів 10-11 (12) класів на 1-й годині занять – до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин;
 • при здвоєних навчальних заняттях для учнів 10-11 (12) класів – не більше 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15-20 хвилин на другому навчальному занятті;

6) створення наказу (-ів) про тимчасову організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання за результатами відповідних рішень педагогічної ради закладу (протоколу засідання педагогічної ради) за орієнтовним зразком:

Про тимчасову організацію

освітнього процесу з використанням

технологій дистанційного навчання

Відповідно до Указу Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Закону України «Про повну загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання організації дистанційного навчання» від 08 вересня 2020 року № 1115, на виконання розпорядження (рішення місцевої влади) «Про… »від… №…, керуючись Положенням про дистанційну форму здобуття повної (або базової, початкової) загальної середньої освіти в назва закладу та рішенням педагогічної ради закладу від ______ № ___, у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України (або з метою запобігання та протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 серед учасників освітнього процесу в закладі), що об’єктивно унеможливлює відвідування закладу

НАКАЗУЮ:

1. У період з ________ до _______ (або до відновлення можливості працювати за звичним режимом роботи закладу, до закінчення воєнного стану, до особливих розпоряджень) для учнів _____ класів закладу організувати освітній процес з упровадженням технологій дистанційного навчання.

2. Ользі Липовенко, заступнику директора з НВР:

1) надати методичну допомогу педагогічним працівникам закладу з питань організації освітнього процесу з упровадженням технологій дистанційного навчання;

2) здійснити коригування річного плану роботи закладу задля забезпечення ефективної організації освітнього процесу за дистанційною формою;

До ___________

3) координувати роботу педагогічних працівників щодо своєчасного та ефективного виконання освітніх програм з навчальних предметів, заповнення шкільної документації, зокрема, класних журналів;

4) відстежувати облік педагогічними працівниками навчальних занять і результатів навчання учнів закладу;

5) забезпечувати облік робочого часу педагогічних працівників, які організовують дистанційне навчання, відповідно до законодавства

Постійно

3. Учителю інформатики Людмилі Григоренко забезпечити технічну підтримку роботи платформи ____________ та наповнення вебсайту закладу інформацією з питань організації освітнього процесу з упровадженням технологій дистанційного навчання.

До ___________

4. Учителям, які працюють у _______ класах:

1) здійснити коригування календарно-тематичних планів для забезпечення ефективної організації освітнього процесу за дистанційною формою;

До ___________

2) забезпечувати виконання освітніх програм у _______ класах способом організації освітнього процесу з упровадженням технологій дистанційного навчання з урахуванням визначених обсягів синхронного та асинхронного навчання й матеріально-технічних можливостей учнів, не допускаючи перевантаження учнів;

3) здійснювати оцінювання результатів навчання здобувачів освіти під час освітнього процесу з упровадженням технологій дистанційного навчання зручним способом з подальшим занесенням до відповідних сторінок класного журналу після послаблення карантинних обмежень;

4) забезпечувати виконання методичної та організаційно-педагогічної роботи.

Постійно

5. Класним керівникам ______ класів:

1) інформувати батьків про тимчасові зміни в організації освітнього процесу способом проведення батьківських зборів в онлайн-режимі;

До __________

2) у телефонному та онлайн-режимі консультувати учнів та їхніх батьків з питань організації освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання, здійснювати зворотний зв’язок усіх учасників освітнього процесу;

3) контролювати дотримання учнями та їхніми батьками умов організації освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання;

4) проводити просвітницьку роботу з учнями та їхніми батьками щодо заходів для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, індивідуального захисту та особистої гігієни.

Постійно

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                                                                                 Павло ПЕТРЕНКО

7) створення наказу (-ів) про відновлення організації освітнього процесу за очною (денною) формою навчання за орієнтовним зразком:

Про відновлення організації

освітнього процесу за очною (денною)

формою навчання

Відповідно до _______________________, на виконання розпорядження (рішення місцевої влади) «Про…» від… №…, у зв'язку із ________________, що об’єктивно уможливлює відвідування закладу

НАКАЗУЮ:

1. Відновити організацію освітнього процесу за очною (денною) формою навчання з __________ для учнів _____ класів закладу.

2. Учителю інформатики Людмилі Григоренко розмістити сканкопію цього наказу на вебсайті закладу.

До ___________

3. Учителям, які працюють у _______ класах, забезпечити заповнення паперових класних журналів за період тимчасової організації освітнього процесу з упровадженням технологій дистанційного навчання.

Постійно

4. Класним керівникам ______ класів інформувати батьків про відновлення організації освітнього процесу за очною (денною) формою навчання з _______;

До ___________

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                                                                                 Павло ПЕТРЕНКО

8) створення наказу про призначення відповідальних за організацію дистанційного навчання в закладі з обов’язковим внесенням такої посадової функції до посадової інструкції відповідного працівника (з обов’язковим повторним ознайомленням працівника з посадовою інструкцією під підпис);

9) визначення обсягів синхронного та асинхронного навчання, офлайн- та онлайн-навчання;

10) на виконання статті 30 Закону України «Про освіту» розміщення на вебсайті закладу (у разі його відсутності – на вебсайті свого засновника) усієї необхідної інформації щодо організації освітнього процесу в частині дистанційного навчання (інструкції для учнів та батьків з питань роботи в застосунках, інструкції щодо вивчення тем, виконання завдань, критеріїв оцінювання) задля забезпечення відкритого доступу до такої інформації та документів;

11) забезпечення регулярного відстеження результатів навчання учнів, а також надання їм підтримки в освітньому процесі (за потреби);

12) здійснення дистанційного навчання осіб із особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальної програми розвитку та можливим застосуванням допоміжних технологій дистанційного навчання (озвучування даних з екрану, голосове введення тексту, субтитри, клавіатури зі спеціальними можливостями тощо) з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів таких осіб. Освітній процес під час дистанційного навчання  для осіб з особливими освітніми потребами забезпечується за участі асистента вчителя та/або асистента учня;

13) дотримання вимог законодавства про освіту, захист персональних даних, а також санітарних правил і норм (щодо формування розкладу навчальних занять, рухової активності, вправ для очей, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, тривалості виконання завдань для самопідготовки в позанавчальний час) під час дистанційного навчання;

14) забезпечення належного обліку навчальних занять і результатів навчання учнів під час дистанційного навчання відповідно до законодавства (ведення паперового та електронного (за наявності) класного журналу);

15) ведення обліку учнів, які мають медичні протипокази до занять із комп’ютерною технікою, оскільки для них організацію дистанційного навчання заборонено (наказ про затвердження списку таких учнів на підставі відповідних медичних висновків);

16) розроблення індивідуальних навчальних планів, відведення часу на додаткові консультації, коригування річного й календарних планів для забезпечення ефективної організації освітнього процесу за дистанційною формою (за потреби);

17) здійснення моніторингу та аналізу ефективності впровадження технологій дистанційного навчання та організації дистанційного навчання загалом (аналітичні накази за результатами моніторингу);

18) забезпечення педагогічних працівників закладу (за потреби) робочими місцями з доступом до мережі Інтернет (локальна мережа, відкритий wi-fi) та встановленим ліцензованим або вільним програмним забезпеченням;

19) проведення загальношкільних і класних батьківських зборів (онлайн-конференцій з учнями та їхніми батьками) з метою інформування батьків про всі особливості 2022/2023 навчального року, зокрема й у частині можливого дистанційного навчання. Рекомендовано обговорити форми співпраці та інші організаційні питання, скоординувати роботу всіх у зручному форматі, узгодити спосіб конструктивного зворотного зв’язку, а для уникнення непорозумінь – пояснити батькам алгоритм дій, оскільки в більшості батьків відсутній досвід дистанційного навчання (протоколи загальношкільних та класних батьківських зборів).

Оцінювання результатів навчання за дистанційною формою

Для забезпечення цілісності освітнього процесу, зокрема за дистанційною формою здобуття освіти, необхідно враховувати результати оцінювання учнів / учениць. Також важливо формувати в учнів уміння аналізувати власну роботу, власні результати навчання, визначати для себе подальші завдання. У кожний урок / заняття необхідно включати роботу з учнями за результатами оцінювання, самооцінювання, взаємооцінювання.

Під час оцінювання навчальних досягнень важливо враховувати дотримання учнями принципів доброчесності, а саме: вияв поваги до інших осіб, їх прав і свобод, дотримання принципів академічної доброчесності. У разі порушення учнем / ученицею принципів доброчесності під час певного виду навчальної діяльності учитель може прийняти рішення не оцінювати результат такої навчальної діяльності.

Керуючись правом на автономію у виборі змісту, форм і методів роботи, учитель може використовувати самостійно визначені або розроблені способи фіксації зворотного зв’язку з учнями; при цьому важливим є забезпечення ефективності процесу оцінювання задля досягнення очікуваних результатів учнями.

Оцінка результатів навчання учнів є конфіденційною інформацією, яку повідомляють лише учневі / учениці, його / її батькам (іншим законним представникам).

За дистанційного та змішаного режимів навчання оцінювання результатів навчання учнів може здійснюватися очно або дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій, зокрема відеоконференцзв’язку.

Оцінювання результатів навчання учнів у закладах загальної середньої освіти врегульовано:

Методичними рекомендаціями щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 № 813;

Методичними рекомендаціями щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 № 289 (чинні для 5 класів);

Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329;

Орієнтовними вимогами оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 із змінами, додаток 2 (чинні для 6-11 класів);

Інструкцією з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496.

Звертаємо увагу, що відповідно до законодавства в разі відсутності результатів річного оцінювання за 2021/2022 навчальний рік учень / учениця має право пройти річне оцінювання до початку 2022/2023 навчального року.

Зауважуємо також, що за рекомендаціями МОН України на початку 2022/2023 навчального року необхідно провести діагностику та аналіз опанування учнями матеріалу, пропонованого під час дистанційного навчання за минулий навчальний рік. Результати діагностування не підлягають обліку й не враховуються під час оцінювання за перший семестр.

ІНСТРУКЦІЯ

З безпеки життєдіяльності

Як поводитися під час бойових дій якщо перебуваєте у закладі:

 • Пам’ятайте, що у закладі освіти за ваші життя та безпеку відповідають вчителі та адміністрація. Виконуйте їхні вказівки.

• Не намагайтеся самостійно та без дозволу вчителя залишити приміщення ліцею, щоб дістатися дому. Це може бути небезпечно.

• Якщо маєте можливість, зателефонуйте своїм рідним, щоб узгодити подальші дії.

• Якщо в районі вашого закладу почався артилерійський обстріл, перечекайте його в безпечному місці під наглядом учителів.

• Домовтеся з рідними, щоб вони забрали вас додому, щойно з’явиться така можливість.

Якщо перебуваєте вдома:

• Якщо на час бойових дій або обстрілів ви самі вдома, одразу зайдіть у безпечне місце та перечекайте небезпеку.

• Якщо ви живете в приватному будинку, то спустіться в підвал.

• Якщо у квартирі — заховайтеся в комірчину або ванну кімнату. Ці приміщення більш захищені та безпечні.

• Не забудьте взяти із собою теплі речі та воду. Невідомо, скільки часу доведеться чекати.

• Якщо з вами вдома молодші брати або сестри, не забудьте заспокоїти їх і подбати про них. Їм також візміть теплий одяг і пляшку води.

• Якщо маєте можливість, зателефонуйте близьким. Повідомте, що ви вдома.

• Не намагайтеся спостерігати з вікна чи балкона за перебігом подій. У жодному разі не фільмуйте обстріли на мобільний телефон. Вас можуть сплутати з артилерійським спостерігачем або коригувальником, і наслідки можуть бути трагічні.

• Тримайтеся якомога далі від вікон. Поранення від уламків скла можуть бути не менш небезпечними, ніж від осколків.

Якщо перебуваєте надворі:

• Щойно почнуться бойові дії або обстріли, знайдіть укриття, щоб перечекати небезпеку.

• Якщо маєте змогу, негайно зателефонуйте батькам і повідомте про місце свого перебування. Домовтеся, щоб вони якнайшвидше за вами приїхали.

• Не намагайтеся дійти додому самостійно

Якщо ви опинилися в зоні бойових дій:

• Намагайтеся якнайменше перебувати поза житлом, уникайте місць скупчення людей.

• Виходячи з приміщень, дотримуйтеся правила правої руки і пропускайте вперед тих, хто потребує допомоги, ― це допоможе уникнути тисняви.

• Не встрявайте в суперечки з незнайомими людьми ― це допоможе уникнути провокацій.

• У разі надходження інформації з офіційних каналів державних органів влади про можливу небезпеку передайте її іншим людям: родичам, сусідам.

• У разі появи озброєних людей, військової техніки, заворушень негайно покиньте небезпечний район, якщо маєте таку можливість.

• Уникайте колон техніки й не стійте біля військових машин, які рухаються.

• У разі потрапляння у район обстрілу сховайтеся в найближчому сховищі або укритті й не виходьте ще деякий час після закінчення обстрілу.

• Якщо таких сховищ поблизу немає, використовуйте нерівності рельєфу (наприклад, канави, окопи, вирви від вибухів).

• У разі раптового обстрілу та відсутності поблизу сховищ ― ляжте на землю головою в бік, протилежний до вибухів, і прикрийте голову руками або речами. • Якщо поряд із вами поранено людину, надайте першу допомогу й викличте швидку, представників ДСНС України, органів правопорядку, за необхідності ― військових. Не намагайтеся надати допомогу пораненим, поки не завершився обстріл.

У жодному разі не можна:

• Наближатися до вікон, якщо почуєте постріли.

• Спостерігати за перебігом бойових дій, стояти, чи бігти під обстрілом.

• Сперечатися з озброєними людьми, фотографувати й робити записи у їхній присутності.

• Демонструвати зброю або предмети, схожі на неї.

• Підбирати покинуту зброю та боєприпаси.

• Торкатися вибухонебезпечних та підозрілих предметів, намагатися розібрати їх чи перенести в інше місце ― натомість негайно повідомте про їхнє розташування територіальним органам ДСНС та Національній поліції за телефонами “101” та “102”.

Під час обстрілу стрілецькою зброєю:

• Під час стрілянини найкраще сховатися в захищеному приміщенні (наприклад, у ванній кімнаті або навіть у самій ванній). Коли це неможливо, варто лягти, прикрившись предметами, які здатні захистити вас від уламків і куль.

• Якщо ви потрапили під стрілянину на відкритому місці, краще впасти на землю та закрити голову руками. Ефективним захистом буде будь-який виступ, навіть тротуар, заглиблення в землі або канава. Укриттям також може стати бетонна сміттєва урна або сходинки ґанку. Не намагайтеся сховатися за автомобілями або кіосками ― вони часто стають мішенями.

• Де б ви не перебували, тіло повинне бути в максимально безпечному положенні. Згрупуйтеся, ляжте в позу ембріона. Розверніться ногами у бік стрілянини, прикривши голову руками та відкривши рот, щоби близький вибух не завдав шкоди барабанним перетинкам. Чекайте, поки стрілянина не вщухне, а пострілів не буде бодай протягом 5 хвилин.

Під час артобстрілів:

• Під час артилерійського, мінометного обстрілу або авіаційного нальоту не залишайтеся в під’їздах, під арками та на сходових клітках. Також небезпечно ховатися в підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій і під стінами будинків із легких конструкцій. Такі об’єкти неміцні, ви можете опинитись під завалом або травмуватися.

• Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали вас на шляху, негайно лягайте на землю, туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення. Захист можуть надати бетонні конструкції (окрім тих, які можуть обвалитися або загорітися), траншеї, неглибокі підземні колодязі, широкі труби водостоку й канави.

• Закривайте долонями вуха та відкривайте рот ― це врятує від контузії, убереже від баротравми.

• Не розбирайте завали самостійно, чекайте фахівців із розмінування та представників аварійно-рятувальної служби.

Під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню:

• Снаряд (ракету) можна помітити та зреагувати, залп реактивної установки добре видно. Вночі це яскравий спалах на обрії, а вдень ― димні сліди ракет.

• Ховайтеся в підвалі або в іншому заглибленому приміщенні. Вибирайте місце в кутку між несучими стінами та недалеко від вікон та дверей для того, щоби миттєво покинути будинок у випадку попадання снаряду.

• Не виходьте з укриття, не почекавши хоча б 10 хвилин після завершення обстрілу, адже після залпу зазвичай ведеться уточнення результатів стрільби і коригування вогню або зміна позиції.

• Після закінчення артилерійських обстрілів на землі можуть лишатися снаряди, які не вибухнули. Про це необхідно повідомити ДСНС або ж іншим військовим чи правоохоронцям. 

 

 

Comments:
Only authorized users can leave comments.